Τμήμα Υπερήχων

Υπερηχογραφία

Η υπερηχογραφία έχει εξελιχθεί σε μια καταξιωμένη διαγνωστική εξέταση. Πλέον υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών που αξιοποιούνται προκειμένου να παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για την μορφολογία φυσιολογικών ή παθολογικών δομών, την αιμάτωση ή τη σκληρότητά τους.

Παρεχόμενες εξετάσεις:

N

Υπερηχητική αρτηριογραφία καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών με TRIPLEX

N

Υπερηχητική αρτηριογραφία λαγονίων αρτηριών με TRIPLEX

N

Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής με TRIPLEX

N

Υπερηχητική αρτηριογραφία κάτω άκρων με TRIPLEX

N

Υπερηχητική αρτηριογραφία άνω άκρων με TRIPLEX

N

Υπερηχητική αρτηριογραφία νεφρικών αρτηριών με TRIPLEX

N

Υπερηχητική φλεβογραφία κάτω άκρων με TRIPLEX

N

Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων

N

Υπερηχογράφημα μαστών

N

Υπερηχογράφημα θυροειδούς

N

Υπερηχογράφημα άνω – κάτω κοιλίας