Το Κέντρο μας

Βιοϊαση – Διαγνωστικό Κέντρο

Όλα τα Τμήματα της Βιοϊασης είναι επανδρωμένα με ιατρικό προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εξοπλισμένα με ιατρική τεχνολογία αιχμής, προσφέροντας στους εξεταζόμενους τη βέλτιστη ποιότητα διαγνωστικών υπηρεσιών.