Μικροβιολογικό Τμήμα

Μικροβιολογικό

Η εφαρμογή της Μικροβιολογίας στην ιατρική πράξη έχει ως στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία και τη διάγνωση ασθενειών του ανθρώπου που οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανισμούς.

Παρεχόμενες Εξετάσεις:

N

Αιματολογικές εξετάσεις

N

Βιοχημικές εξετάσεις

N

Ανοσολογικές εξετάσεις

N

Ορμονολογικές εξετάσεις

N

Καλλιέργειες βιολογικών υλικών

N

Προγεννητικός έλεγχος

N

Νεοπλασματικοί δείκτες

N

Ταχείες διαγνωστικές εξετάσεις

N

Επίπεδα φαρμάκων

N

Μοριακός έλεγχος συγγενών νοσημάτων