Καρδιολογικό Τμήμα

Καρδιολογικό

Ο καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την κινητικότητα των καρδιολογικών κοιλοτήτων, των βαλβίδων, του κλάσματος εξωθήσεως, τόσο των φυσιολογικών όσο και των παθολογικών δομών αυτής.

Παρεχόμενες Εξετάσεις:

N

Υπερηχοκαρδιολογική μελέτη πλήρης με έγχρωμο υπερηχογράφο (Triplex)

N

Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής με έγχρωμο υπερηχογράφο (Triplex)

N

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

N

Holter αρτηριακής πίεσης

N

Holter καρδιακού ρυθμού

N

Έλεγχος καρδιακού βηματοδότη